Communicatie gaat over verbindingen maken tussen mensen, meestal met een specifiek doel. Je wil iets van een ander en soms van heel veel mensen tegelijk.

Om dat te bereiken moet je de ander prikkelen, er moet iets gaan vibreren. Pas dan maak je verbinding en komt de ander in beweging.