Milieuprijzen voor de industrie

Jaarlijkse wedstrijd voor Nederlandse MKB-ondernemers met als doel milieu-innovaties in het midden en kleinbedrijf te stimuleren en zichtbaar te maken. Communicatiebureau Van Rossum & Partners voerde het secretariaat en was verantwoordelijke voor de marketingcommunicatie; folders, publiciteit, catalogus, promotiefilmpje en de uitreikingceremonies.
In 1989 organiseerde van Rossum ook de Europese prijsuitreiking en werd voor het eerst een jeugdjury in het leven geroepen. Dit leverde meer publiciteit en levendige projectpresentaties van de genomineerden op.

Petra: Planvorming, organisatie, communicatiemiddelen & publiciteit
Werkgever: Van Rossum & Partners
Opdrachtgevers: Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en de Europese Commissie DGXI