Huisstijl metamorfose

De FMO-huisstijl is in fasen volledig vernieuwd. Met het jaarverslag over 2000 werd de basis gelegd voor de metamorfose. Daarop volgde het huisstijlhandboek, de website, een macro voor powerpoint presentaties, het logo, de correspondentieset, het interne magazine, etc.

Petra: Beleid & aansturing
Samen met VBAT Amsterdam en Cascade (vormgeving) en VOXX (tekst)
Werkgever: Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden (FMO)