Publieksverslag ontwikkelingsbank

In het jaarverslag van de Nederlandse ontwikkelingsbank lag de nadruk van oudsher op de financiële resultaten. In 2004 verschijnt het eerste Ontwikkelingsverslag. Doel: FMO's bijdrage aan duurzame groei in ontwikkelingslanden voor een brede doelgroep - met name ook niet financiële stakeholders - toegankelijk maken. Het tweede jaar wordt in de voorbereiding op dit publieksverslag de kernboodschap met een klein team verder aangescherpt.

Petra: Coördinatie inhoud en vormgeving
Samen met Triple Value (advies & tekst) en Cascade (ontwerp)
Werkgever: Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden (FMO)

<Lees het publieksverslag in PDF>