Duurzaamheidsverslag

De Nederlandse ontwikkelingsbank FMO publiceert over 2004 haar eerste duurzaamheidsverslag. Hoewel duurzaamheid al veel langer integraal onderdeel uitmaakt van FMO's investeringsbeleid, maakt dit rapport FMO's visie en resultaten op dit vlak voor het eerst expliciet zichtbaar. Zowel oor externe als interne doelgroepen.

Petra: Coördinatie inhoud en vormgeving
Samen met Triple Value (advies & tekst) en Cascade (ontwerp)
Werkgever: Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden (FMO)

<Lees het verslag in PDF>