Strategische communicatie Heiloo

Schrijven van twee strategische communicatieplannen voor de gemeente Heiloo.
'Oosterzij: Bedrijvigheid in de buurt' positioneert en informeert over de revitalisering van het bedrijventerrein Oosterzij.
'Goed geregeld' vergaart draagvlak voor de invoering van het nieuwe pro actieve handhavingsbeleid.

Fibes: communicatieplannen & voorlichtingsmateriaal
Samen met: Het Verschil en Shape (artist impression)
Opdrachtgever: Gemeente Heiloo