X-plore

Bewustwordings- en informatiecampagne
voor asielzoekers die wachten op de uitslag
van hun asielprocedure.
Doel: illegaliteit bespreekbaar maken en
asielzoekers prikkelen hun toekomstopties
te onderzoeken. Posters, flyers in zes talen
en diverse digitale fact sheets.

Fibes: Concept & tekst
Samen met: t-quila (ontwerp)
Opdrachtgever:
HIT Foundation